Büyü yaptırmak caizmi arşivleri - Medyum Mehmet Hoca

Tags Archives: Büyü yaptırmak caizmi

İslamiyet öncesi Arap kabileleri arasında “Kahinlik” ve doğa olaylarında sonuç çıkaranların adlandırıldığı“Araf” çok fazla rağbet görmekteydi, hatta cinler islamiyet öncesi gelecekten haber bile getirebiliyorlardı. İslamiyetle  More...