Havas ilmi Nedir Ne için Yapılır - Medyum Mehmet Hoca

Havas ilmi Nedir Ne için Yapılır

Havas ilmi
? Ne İçin ?
Havas ilmi insanlar için Kuran ve sünnet’e dayanan bir tedavi yöntemidir. Havas ilmi‘nin diğer kaynaklarda geçen ismi ise RUKYE’dir. Havas ilmi günümüzde daha çok gizli ilimler içerisinde yer alır ve bu ilim Allah’ın(S.AV) ilmidir. Bu yüzden Havas herkesin yapabileceği ilim değildir, bu ilmi kullanabilmek için iyi eğitim almak gerekmektedir. Ve bir şeyhten yetki almak gerekmektedir aksi taktirde bu ilmi yapmak doğru olmayacaktır. Havas ilmi, melekler ve iyi cinlerle iletişim kurarak kötü yani müslüman olmayan yani kafir cinlere karşı gelmek için Allah(S.A.V) ‘in insanlara sunduğu büyük bir ilimdir. Ve bu ilimin kanıtları bazı ayetlerde geçmektedir.
Fetih süresi 4.ayette şöyle geçmektedir: İmandaki yakînlerini iyice artırsınlar diye müminlerin kalplerine sekîne indiren O’dur. Göklerin ve yerin orduları Allah’ındır. Allah her şeyi hakkıyla bilir, tam hüküm ve hikmet sahibidir.

Havas Alimleri Ne Yapar?

Bu ilmin alimleri insan vücuduna giren ve insana musallat olan müslüman olmayan (sufli) cinleri insan bedeninden çıkarır. Alimler günümüzdeki doktorlar gibidirler farklı yönü havas alimlerinin sadece maddi tedavi değil aynı zamanda manevi tedavi yöntemleri de vardır.

Havas ilmi Tarihi

Havas ilmi günümüzde pek bilinmemesine rağmen çok eskilere dayanan bir geçmişi bulunmaktadır, kaynaklara göre Sahabe ve Tabiin zamanlarına kadar geçmişi vardır.
Bu ilmin bir başka kaynağı ise Peygamber efendimizdir Bakara süresi 102.ayet’te ismi geçen Harut ve Marut isimli iki melek Peygamber efendimize Allah tarafından gönderilen Havas İlmini öğrettiği geçmektedir. İslam dünyasına Efendimiz (S.A.V) tarafından öğretildiği ve bu günlere kadar geldiği biliniyor ve bu ilmi kullanan Hazretler Hz.Süleyman (A.s.) ve Hz.Ali olmuştur. Peygamber efendimiz Hz.Aliye bu ilmi aktarmış ve nesilden nesile Havvas ilmi islam dünyasında yer almıştır. Hz. Ali: Kur’an Allah’ın suskun kitabıdır, Ben ise Allah’ın konuşan kitabıyım.

Havas ilmi Ne İçin Kullanılır?

Havas ilmi pek çok çaresiz hastalığın ilacı olarak bilinir, birbirlerine küsen, hastalığa kapılan vb dertlerde insanlara yardım eder. Bu illimi kullanmanın bazı kuralları vardır ve Hz.Ali’nin kendi yazdığı kitabı (CİFİR) kitabında bu ilim hakkında tamamen bilgi verilmiştir. Sonra ise bu kitap İmam gazali, İmam Ali el buni, Muhiddin Arabi gibi diğer alimlere ulaşmıştır. İlim kesinlikle kötü amaçlar için kullanılmamıştır fakat kullanımında gerekli şartlara uyulmaz ise kötü amaçlara ulaşılabilir veya cinler tarafından musallat tehlkiesi yaşayabilir.

Havas ilmi eskiden sadece hüddamların bildiği özel ilim olarak bilinir günümüzde ise bu ilimi hocalar ve medyumlar kullanabilmektedir tabi ki bu ilim hakkında bilgi veren kaynaklar mevcut fakat bu ilim o kadar tehlikelidir ki bu ilim hakkında bilgi veren bazı kitaplar eve sokulduğunda bile büyük felaketlere yol açabilmektedir o yüzden kesinlikle bu ilim hakkında doğru kaynaklara başvurmalısınız.